امنیت

کشته شدن سه سربازناتودرافغانستان

کابل 16 حمل باختر

سه سربازناتودررویداد های جداگانه درافغانستان کشته شدند.

یکی از این سربازان ، شام دیروز و دوتن دیگرآنان صبح امروزدرشرق وجنوب افغانستان کشته شده اند.

ناتوبا ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر ، کشته شدن این سه سربازرا تایید کرده وگفته است که دوتن آنان دردو رویداد جداگانه درنتیجهء انفجارکشته شده اند ویکی دیگرآنان درجریان حملهء طالبان مسلح ، ازپا درآمده است.

ناتودرین خبرنامه  درمورد محل دقیق این رویداد ها چیزی نه گفته است.

این درحالیست که صبح روزگذشته نیزیک سربازناتودرنتیجهء انفجاری درشرق افغانستان کشته شده بود.

درین حال گفته می شود که ازشروع ماه  حمل تاکنون  بیست ویک سربازناتودررویداد های مختلف درافغانستان کشته شده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا