آموزش

اضافه ازسه صد تن ازبرنامه ماستری پوهنتون افغان- امریکایی سند فراغت به دست آوردند

کابل باختر28 حمل
از نخستین برنامه ماستری بخش تعلیم وتربیه پوهنتون افغان- امریکایی، 318 تن امروز سند  فراغت بدست آوردند.
به گزارش آژانس باختر:  درمحفلی که به دین مناسبت درپوهنتون افغان – امریکایی به اشتراک معین وزارت معارف، سفرای کشورهای فرانسه وانگلستان ، نماینده گان مجلسین شورای ملی، شماری از استادان پوهنتون های مرکز و ولایات کشور دایرگردیده بود، پوهنوال محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده گفت که افغانستان در پیشتر از سه دهه جنگ معارف قسماً پیشرفته داشت که از دست داد، ولی در سیزده سال گذشته انکشاف خوبی دربخش معارف و تحصیلات عالی بوجود آمده و هنوزهم معارف وتحصیلات عالی از کمبود ظرفیت نیروی بشری مسلکی توانا رنج میبرد.
وی افزود که با آن هم در این مدت درایجاد برنامه ماستری فعالیت های چشمگیری صورت گرفته که 40 برنامه ماستری درسطح نهاد های تحصیلات عالی دولتی وخصوصی وجود داشته وازمدتی 7 سال برنامه ماستری درپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی وجود دارد که به ده ها تن ازاین برنامه فارغ گردیده واین پوهنتون نقش بارزی را درتربیه کادرهای جوان ایفا نموده است.
بابری افزود: وزارت تحصیلات عالی درکنارآن که برکیفیت وپاسخگویی در جامعه تاکید می نماید،  چنانکه این موضوع درپلان استراتیژیک تحصیلات عالی گذشته و درپلان استراتیژیک جدید تحصیلات عالی که تا یک ماه آینده به منصه اجرا قرارمیگیرد، بازتاب گردیده است.
او خطاب به فارغان گفت که  امروز سند ماستری را که شما بدست آورده اید درظرفیت مسلکی شما تغییری به سزایی رونما گردیده است تا درراستای خدمت به اولاد وطن تلاش های پیگیر نمائید .
همینگونه داکتر مارک انگلیش رئیس پوهنتون افغان – امریکایی صحبت نمود وازوزارت های معارف وتحصیلات عالی قدرانی نموده تا دریک هماهنگی بهتر اولین برنامه ماستری تعلیم وتربیه افغانستان به وجه احسن آن به پایان برسد.
وی آفزود: دربرنامه ماستری تعلیم وتربیه پوهنتون افغان – امریکایی ، 318 تن از42 مرکز تربیه معلم از34 ولایت کشوراشترک داشتند که  38 فیصد آنان را دخترها  تشکیل میداد ویگانه برنامه بود که  توسط استادان افغان وبین المللی به زبان های رسمی کشوروانگلیسی تدریس صورت گرفته است.
همنیگونه دراین محفل دکتور اسد الله محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و مرکز ساینس وزارت معارف وشریف فایض عضو هیأت علمی پوهنتون افغان – امریکایی صحبت نموده خاطرنشان شاختند که این برنامه یک برنامه فوق العاده موثر بوده  که نقش رهبری،نقش معلم ومهارتها وتوجه به ارزش ها دراین نهاد بیشتر قابل توجه بود.
دراین برنامه اشتراک کننده گان در سیزده ماه موضوعات اکادمیکی را فرا گرفته و محصلان دررشته های تخصصی خویش راه کارهای جدید تعلیم وتربیه،  توانایی های رهبریت، آموختن تدریس کمپیوتر، زبان انگلیسی وچگونگی تحریر مقالات علمی واکادمیکی  شامل بود.
گفتنی است که پوهنتون امریکایی درافغانستان درسال 2006 ایجاد گردیده و درحال حاضر بیشتر از 2700 محصل  که 30 فیصد آنها را دخترها تشکیل میدهد، دراین پوهنتون مصروف آموزش میباشند .
طبق یک خبری دیگر:
پوهنوال محمدعثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز ازروند امتحان کانکورپوهنتون رنا که به اشترا ک 750 داوطلب برگزار شده بود، بازدید نمود .
وی در جریان این بازدید بخاطرهرچه بهتر شدن امتحان کانکور در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هدایات لازم داد.
به اساس یک خبردیگر:
هیأت موظف ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی امروز ازروند  امتحان کانکور مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تابش که به اشتراک یک هزار تن دواطلبان برگزار شده بود ، بازدید نمودند و بر شفافیت این روند تاکید کردند .
موسسه تحصلات عالی خصوصی تابش  دارای رشته های حقوق وعلوم سیاسی ،شرعیات ، ژورنالیزم واقتصاد میباشد .
همچنان امروز امتحان وردی پوهنتون دنیا برگزار شد که در آن از صد ها دانش آموز در رشته های مختلف امتحان کانکور اخذ گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا