جامعه

هفت جلسه به منظور رسیدگی به بیجا شده ها

پل علم باختر 11 عقرب
هفتمین نشست کمیته حالات اضطرار درلوگر به منظور رسیدگی به بیجا شده ها  برگزار شد .
این نشست تحت سرپرستی قمرالدین شکیب معاون ولایت لوگر واعضای کمیته در مقر ولایت دایر گردید.
معاون والی لوگر درجریان صحبت هایش از آمریت مهاجرین خواست که هر روز درجلسه یاد شده ارقام جدید مهاجرین وبیجا شده گان داخلی را با اعضای کمیته شریک سازد تا درروشنایی ارقام به بیجا شده ها کمک شود لست مهاجرین که کمک به آنها صورت نگرفته است تهیه وترتیب دراخیر این نشست تصمیم گرفته شد که به کسانی که کمک نشده مطابق لست ترتیب شده کمک صورت گیرد .
قابل یاد آوریست که مطابق هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هر روز یکبار برای رسیدگی به مشکلات بیجا شد گان داخلی ومهاجرین همچون جلسات درمقام ولایت لوگر برگزار میگردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا