جامعه

کارمندی دردایکندی دربدل رفع مشکل حقوقی یک زن، دخترش را مطالبه کرد

نیلی 19 جدی باختر
زنی درولایت دایکندی مدعی شده که یک کارمند ریاست عدلیه این ولایت دربدل رسیده گی به مشکل حقوقی اش ، ازوی دخترش را به گونۀ رشوه خواسته است.
زرین می گوید وقتی این کارمند ریاست عدلیه دخترجوانش را به عنوان پیش شرط برای رسیده گی به مشکل حقوقی اش خواست ، وی شگفت زده شد.
این خانم برسرمالکیت زمین اش، بیش ازیک سال است با یکی ازهمسایه هایش مشکل حقوقی دارد و به همین دلیل به ریاست عدلیه ولایت دایکندی مراجعه کرده بود.
زرین به آژانس باخترگفت" وقتی مشکل حقوقی خود را به کارمند آمریت حقوق ریاست عدلیه دایکندی گفتم او از من خواست" اگرمی خواهم به حق خود برسم باید دخترجوانم را به وی ویا یکی ازهمکارانش نکاح کنم."
اوگفت که درخواست این کارمند ریاست عدلیه دایکندی را به زشتی رد کردم و اکنون ازدولت می خواهم به مشکل من رسید گی کند.
زرین با فرزندانش درروستای پای نیلی مرکزدایکندی زنده گی می کند.
درین حال محمد رضا محمدی عضو آمریت حقوق ریاست عدلیه ولایت دایکندی می گوید که او دربدل رسیدگی به مشکل حقوقی این زن هیچ مطالبه ای از وی نه داشته است.
با این حال یک مسوول امنیتی ولایت دایکندی می گوید که بررسی ها درزمینه ادعای این زن آغازشده است.
این درحالیست که نهاد های مدافع حقوق بشر ونیز فعالان مدنی ، ارگان های عدلی وقضایی دایکندی را به کم کاری  متهم می کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا