سیاست

حکم حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد رعایت مشوره های لویه جرگه عنعنوی در امور کاری وزارت ها و ادارات دولتی

لویه جرگه عنعنوی که به اشتراک بیش از دو هزار تن بتاریخ 25 عقرب 1390 دایر شد و با صدور قطعنامه هفتاد و شش فقره یی بتاریخ 28 عقرب 1390 موفقانه پایان یافت، یکی از دستاوردهای بزرگ ملت مجاهد و مسلمان افغانستان محسوب می گردد.

مشوره های این جرگه که بعداز تحلیل و ارزیابی دقیق اعضای آن در مطابقت با شرایط عینی کشور در برهه سرنوشت ساز تاریخ افغانستان صادر گردید،در جلسه مورخ 30 عقرب 1390 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران تدویر جرگه و نهادهای امنیتی کشور تایید شد.

بتاسی از فیصله شورای وزیران به وزارت ها و ادارات دولتی هدایت داده میشود تا مشوره های لویه جرگه عنعنوی را در راستای کاری شان در نظر گرفته و به مراتب آتی توجه جدی مبذول دارند:

  1. مشاوریت امنیت ملی، وزارت های امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، مالیه، اقتصاد، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگانهای محلی در زمان مباحثات و مذاکرات خود در مورد همکاری های استراتیژیک با کشورهای خارجی، مشوره های جرگه را جداً" رعایت نمایند؛
  2. به منظور دریافت صحت و سقم افواهات قبلاً" شایع شده مبنی بر دفن زباله های اتمی درداخل خاک کشور و با در نظرداشت مشوره های لویه جرگه عنعنوی، هیئت مندرج حکم شماره(2470) مورخ 20/4/1387 تحت نظر وزارت دفاع ملی به همکاری جامعه بین المللی و نهادهای ذیربط از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی  چگونگی دفن احتمال زباله های اتمی و انتشار تشعشات رادیو اکتیف را در محلات تحت اشتباه به صورت دقیق و با استفاده از امکانات علمی، تخنیکی و مشاهدات اهالی منطقه بصورت همه جانبه بررسی و نتیجه را توأم با نظر مشخص طی مدت شش ماه به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
  3. در ساختار تشکیلاتی شورای عالی صلح، به اسرع وقت و مبتنی بر مشوره های لویه جرگه عنعنوی، تجدید نظر صورت گیرد، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف است تا تسهیلات و هماهنگی لازم را برای تسریع این روند مساعد سازد؛
  4. شورای عالی صلح، مشوره های جرگه را در موقع پیشبرد مذاکرات صلح و تطبیق پالیسی صلح در صدر کار خود قرا ردهد؛
  5. وزارت ها و ادارات دولتی مشوره های جرگه را در مورد حکومتداری خوب و تامین شفافیت در ادارات دولتی جداً" رعایت نمایند؛
  6. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مشوره های جرگه را در مورد اصلاح اداره عامه جداً" در نظر گیرد؛

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در تکثیر و نشر وسیع قطعنامه لویه جرگه عنعنوی اقدام نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا