جامعه

کمک به بیجا شدگان دین مردمی می باشد

کابل باختر/ 24/ جدی
بربنیاد گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد درهفته نخست سال جاری میلادی بیشتر از شش هزار تن مجبور به ترک خانه های شان درچند ولایت کشور شده اند.
این درحالیست که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مدعی است که درسال پیشرو به هشتادو سه هزار خانواده بیجا شده در مناطق مختلف کشور کمک صورت گرفته است.
متکی به این گزارش این افراد درولایت های لغمان غزنی ، زابل ، هلمند ، نیمروز ، هرات ، بادغیس و فاریاب دراثر نا امنی ها خانه های خود را ترک کرده اند.
معصومه یک شهروندکابل با توجه به بدبختی های جنگ تحمیلی دوامدار درکشور به آژانس باختر گفت که جنگ های تحمیلی نه تنها اسباب بی جا شدن ها شده است بل دراین جنگ مردم افغانستان سال ها است که فرزندان شان را قربانی می دهند.
او گفت اگر جنگ نبود مردم بی خانه نمی شدند از خانه و کاشانه شان فرار نمی کردند .
محمد شاکر باشنده دیگر شهر کابل از طرف های درگیر می خواهد با آتش بس به سلسله بی جاشدن ها و مهاجرت ها پایان دهند.
او گفت همه مردم صلح می خواهند باید دوطرف به اراده و خواست مردم توجه کنند، اما عبور از جاده صلح آسان نیست ممکن زمان گیر باشد .
اما آنانی که دراین زمستان سرد از خانه های شان بیجا می شوند نگران کننده است .
محمد رضا بابر معاون سخنگوی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان در باره کمک به این خانواده ها گفت که در جریان سال جاری به هشتادو سه هزار خانواده بیجا شده بسته های کمکی توزیع شده است.
به گفته وی وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان بودجه برای کمک با چنین خانواده ها ندارد اما با سروی که انجام می دهد این خانواده ها را به نهادهای کمک کننده معرفی می کند.
به هرحال اگر جنگ نبود هرگز زنان ، کودکان ، پیرمردان وطن درچنین فصل سرد از خانه های شان بی جا نمی شدند.
کمک به این خانواده ها تنها به دولت و نهادهای غیر حکومتی برنمی گردد بل این موضوع به مردم و آنانی که توانایی کمک رسانی به مستمندان را دارند دریغ بکنند .
برمبنای گزارش های موجود شمار بیجا شدگان داخلی از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است.  ختم/ نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا